Program, software, contabilitate, salarii, salarizare, audit, contabil, factura, contabile, gestiune, facturi, conta, facturare, stocuri, mijloace fixe, analiza financiara, contabilitate primara, contabilitate financiare, program contabilitate, contabilitate gestiune, program facturare, online, program gestiune, evidenta contabila, soft gestiune, gestiune stocuri, program salarizare, amanet, program casa, registru casa, software casa de amanet, facturi online

Home Portofoliu Comanda on-line Articole Legislatie contabila Contact
E-mail:office@tvsoft.ro

Software financiar-contabil


Software online


Service Calculatoare

LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010
>>> back ...
LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010
pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

   ARTICOL UNIC
   Articolul 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
     1. Alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4)."
     2. Dupa alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alineatul (7^2), cu urmatorul cuprins:
     "(7^2) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile, fânete si paduri, în suprafata de pâna la 5 ha, se aplica pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit." Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.
   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
   ROBERTA ALMA ANASTASE
   PRESEDINTELE SENATULUI
   MIRCEA-DAN GEOANA
   Bucuresti, 2 martie 2010.
   Nr. 24.
RVBconstructii.ro
>>> back ...

Copyright 2012@
Contabilitate