Program, software, contabilitate, salarii, salarizare, audit, contabil, factura, contabile, gestiune, facturi, conta, facturare, stocuri, mijloace fixe, analiza financiara, contabilitate primara, contabilitate financiare, program contabilitate, contabilitate gestiune, program facturare, online, program gestiune, evidenta contabila, soft gestiune, gestiune stocuri, program salarizare, amanet, program casa, registru casa, software casa de amanet, facturi online

Home Portofoliu Comanda on-line Articole Legislatie contabila Contact
E-mail:office@tvsoft.ro

Software financiar-contabil


Software online


Service Calculatoare

LEGEA nr. 34 din 8 martie 2010
>>> back ...
LEGEA nr. 34 din 8 martie 2010
pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

   ART. I
   Dupa alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (3^ 1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
   "(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national sau local se întelege includerea în denumirea asociatiei a unor termeni precum: "comisariat", "inspectorat", "garda", "academie", "autoritate", "consiliu", "agentie" sau derivatele acestora.
   (3^2) Înscrierea unei asociatii folosind în denumirea sa cuvintele "national" sau "român" ori derivatele acestora se realizeaza numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului."
   ART. II
   Asociatiile si fundatiile legal constituite la data intrarii în vigoare a prezentei legi îsi pastreaza denumirile chiar în conditiile încadrarii în prevederile art. 7 alin. (3^1) si (3^2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu completarea adusa prin prezenta lege.
   ART. III
   Prezenta lege intra în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.
   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
   ROBERTA ALMA ANASTASE
   PRESEDINTELE SENATULUI
   MIRCEA-DAN GEOANA
   Bucuresti, 8 martie 2010.
   Nr. 34.
Lumanari de nunta
>>> back ...

Copyright 2012@
Contabilitate