Program, software, contabilitate, salarii, salarizare, audit, contabil, factura, contabile, gestiune, facturi, conta, facturare, stocuri, mijloace fixe, analiza financiara, contabilitate primara, contabilitate financiare, program contabilitate, contabilitate gestiune, program facturare, online, program gestiune, evidenta contabila, soft gestiune, gestiune stocuri, program salarizare, amanet, program casa, registru casa, software casa de amanet, facturi online

Home Portofoliu Comanda on-line Articole Legislatie contabila Contact
E-mail:office@tvsoft.ro

Software financiar-contabil


Software online


Service Calculatoare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 23 februarie 2010
>>> back ...
ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 23 februarie 2010
privind reglementarea unor masuri în vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului în anul 2010

   Având în vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din România si riscul ca nivelul ridicat al somajului sa se mentina si sa se transforme în somaj de lunga durata si inactivitate, luând în considerare recomandarile Uniunii Europene, Organizatiei Internationale a Muncii si ale altor foruri internationale si europene de a elabora si aplica masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca prin sprijinirea crearii de locuri de munca si de a mentine preocuparile pentru diminuarea incidentei somajului, mai ales pentru evitarea somajului de lunga durata, tinând cont de prioritatile asumate în Programul de guvernare 2009-2012 si de solicitarile formulate de partenerii sociali, întrucât aceste împrejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amânare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri în vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului.
   În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   ART. 1
     (1) Angajatorii care, în anul 2010, pe locurile de munca nou-create stabilesc, în conditiile legii, raporturi de munca cu persoane provenite din rândul somerilor aflate în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta si pe care le mentin în activitate pe o perioada de cel putin 12 luni beneficiaza, pe o perioada de 6 luni de la data încadrarii, de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane.
     (2) Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale nu se acorda:
       a) angajatorilor care în ultimele 6 luni premergatoare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta au mai avut raporturi de munca stabilite cu persoanele prevazute la alin. (1);
       b) angajatorilor care stabilesc raporturi de munca cu persoanele prevazute la alin. (1), pe locuri de munca devenite vacante, rezultate în urma încetarii unor raporturi de munca în ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta.
   ART. 2
     (1) Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) se acorda începând cu luna urmatoare lunii stabilirii raporturilor de munca.
     (2) În situatia în care stabilirea raporturilor de munca se realizeaza începând cu data de întâi a lunii, scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin.
       (1) se acorda începând cu aceasta data.
     (3) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin notiunea de contributii de asigurari sociale se întelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorate, potrivit legii, de angajatori.
   ART. 3
   În situatiile în care raporturile de munca ale persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) înceteaza anterior perioadei de 12 luni, în temeiul art. 55 lit. b) sau al art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii sunt obligati sa plateasca sumele de care au fost scutiti, reprezentând contributiile de asigurari sociale datorate pe perioada mentinerii în activitate, pentru fiecare persoana care a fost încadrata în baza prevederilor prezentei ordonantei de urgenta.
   ART. 4
   Angajatorii care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale si care, în perioada cuprinsa între data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data expirarii celor 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1), efectueaza si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti.
   ART. 5
     (1) Perioada prevazuta la art. 1 alin. (1) constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei angajatorului.
     (2) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata în vigoare în perioada prevazuta la art. 1 alin. (1) pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale. În situatia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata în vigoare în perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.
     (3) Prin derogare de la dispozitiile art. 34 alin. (1^1) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada prevazuta la alin. (1), în care salariatii realizeaza stagiu de cotizare fara plata contributiei angajatorului, se ia în calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurarilor pentru somaj.
     (4) Pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.
     (5) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, în vigoare în perioada prevazuta la art. 1 alin. (1). În situatia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata în vigoare în perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.
   ART. 6
     Prevederile din cuprinsul prezentei ordonante de urgenta se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
       PRIM-MINISTRU
       EMIL BOC
       Contrasemneaza:
       Ministrul muncii,
       familiei si protectiei sociale,
       Mihai Constantin Seitan
       Ministrul sanatatii,
       Cseke Attila
       Ministrul finantelor publice,
       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
       Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
       Adriean Videanu
       Bucuresti, 23 februarie 2010.
       Nr. 13.
>>> back ...

Copyright 2012@
Contabilitate